Menu Luk

[5s]

Til trods for at Skagen er en middelalderkøbstad, har den et præg af landsby. Dette gælder både Skagen selv (Østerby og Vesterby) og Gl. Skagen (Højen). Begge bydele er smukke og velbevarede, og husene er for en stor dels vedkommende karakteristiske ved den gule farve, det røde tag og de hvide bånd. Mange nye huse opføres under respekt for denne byggetradition.  Byen savner torve, men takket være pakhusene har havnen et ganske særligt miljø, som andre havne må misunde den.  Et alvorligt indgreb i bymiljøet er det fejlplacerede rådhus, og en ny tilbygning til Skagens Museum har medført nedrivning af et fint hus og er i disharmoni med omgivelserne. Hvis alle bar sig ad som museet, ville byen miste sit særpræg og dermed sine turister og sine museumsgæster.

[gt]

[dt]