Menu Luk

Vurdering af bymiljøer

Bykernerne i de gamle købstæder er vores vigtigste kulturarv. Det er dér, man finder de gode bymiljøer, som giver liv og trivsel.

Desværre har vi ikke passet godt på dem. Alt for mange byer lider under utilpasset nybyggeri, som slår harmonien i stykker. Nogle bykerner er næsten ødelagte.

Dette er en oversigt over bymiljøernes tilstand i middelalderkøbstæderne, samt Nordby på Fanø, Dragør, Gudhjem og Thorshavn. Københavns Indre By er opdelt i 12 kvarterer. Byerne er tildelt mellem 1 og 6 stjerner, vurderet efter hvor godt de har bevaret deres bykerner. Klik på kortet og se nærmere om hver enkelt by.

Vurderingerne blev først udarbejdet i 1999-2003 af Æstetisk Råd, som ved en gennemgang af samtlige bygninger i landets middelalderbykerner fandt 856 skadelige indgreb af større eller mindre omfang. De skånske byer er vurderet af medlemmer af Skånes Arkitekturoprør.

Der er ikke tale om vurdering af arkitektur. Bymiljø og arkitektur er to forskellige ting. Mange af landets fineste bymiljøer er bygget af bygmestre uden medvirken af arkitekter, og de enkelte huse er ikke nødvendigvis tildelt høj bevaringsværdi af Slots- og Kulturstyrelsen.