Sæby

×Details


Sæbys østre del er velbevaret med en fin kirkeplads. Torvet er udmærket, men skæmmet af en utilpasset bygning.  Byen har en attraktiv å langs Pindborggade, som imidlertid ikke indgår i det egentlige bymiljø. På havnen kunne et fint miljø være blevet skabt, men desværre er der opført traditionelt, nyt boligbyggeri, der ikke skaber noget havnemiljø. Byen har tinglyst en bevaringsplan.

Gode Ting
  • Algade
  • Klostertorvet
Dårlige Ting Forslag til Forbedringer

Mogens Juels Gyde kunne omdannes til et fint torv, hvis Vestergade 9 ombygges, og en tomt bebygges – begge dele hensynsfuldt og i stedets ånd.