Menu Luk

[2s]

Holbæk har en fin beliggenhed mellem Jernbanepladsen og havnen. Men Jernbanepladsen er blevet ødelagt, dels fordi byen blev ramt af DSB’s mislykkede stationsbyggeriprojekter  fra 1960’erne, dels fordi kommunen bidrager til stilforvirringen med sit rådhusbyggeri, og dels fordi man har valgt at afskære pladsen fra Nygade med stakit og niveauforskydning. Torvet på Ahlgade er præget af hensynsløst byggeri. Hovedgaden, Ahlgade, er hårdt ramt af bl.a. bankbygninger. Havnen hænger ikke sammen med byen; det nye byggeri i Studiestræde og Blindestræde er vellykket og kunne have medvirket til at skabe forbindelse.  Men fejlplaceret nybyggeri med forstadspræg har ødelagt muligheden for at gøre havnen til en del af bykernen. Også Blegstræde er trist og medvirker til at adskille by fra havn.

[gt]

[dt]