Menu Luk

[6s]

Ribe er en helt enestående velbevaret og smuk by. Markant er – ud over Domkirken og klosteret – de mange vandløb, som løber gennem byen. Særligt bemærkelsesværdig er å-havnebryggen, Skibbroen; denne markerede førhen  en skarp grænse mellem by og land, som desværre  nu udviskes af udsigten til en omfartsvej og et trist hotelbyggeri. Det nye hus på domkirkepladsens sydside skiller sig desværre ud fra omgivelserne med store vinduer og betonsøjler. Derved forstyrres det i øvrigt harmoniske torv.