Menu Luk

[1s]

Odense har ikke formået at forvalte sin væsentlige kulturarv – byen er hårdt medtaget af gadegennembrud og nedrivninger af værdifulde huse med deraf følgende disharmoni i bybilledet. Thomas B. Thriges Gade delte byen og isolerede det smukke kvarter omkring H. C. Andersens Hus fra bykernen. Det nye byggeprojekt har ikke formået at hele sårene. Voldsomt og meget moderne byggeri  slår byens sammenhængskraft og harmoni i stykker. Fisketorvet er ikke længere et torv, det fine Sortebrødre Torv skæmmes af et nyt hotel, Albani Torv af et højhusbyggeri, hvor før det interessante Industripalæ lå. Den flotte banegård skæmmes af et nærvedliggende forretningscenter.

[gt]

[dt]