Menu Luk

[2s]

Hillerød domineres af slottet og slotsparken. Den gamle bykerne består af Slotsgade, Torvet og Helsingørsgade, mens resten af byen ikke er nogen stor oplevelse. Dog fortjener Slotsarkaderne anerkendelse; under hensyntagen til omgivelserne er det lykkedes at indplacere et stort indkøbscenter i den centrale by og dermed skabe liv, uden at centret virker som et forstyrrende fremmedelement.

[gt]