Menu Luk

[2s]

Fredericia har bevaret sine volde og to af sine byporte. Med dette enestående udgangspunkt kunne man forvente, at byen ville have passet bedre på husene inden for voldene. Men mange kampe for at bevare byen er i årenes løb tabt, og kommunen er selv et dårligt exempel for andre, idet man har bygget et stort, trist og fejlplaceret rådhus uden hensyntagen til bymiljøet. Byen har adskillige torve, og flere er ganske udmærkede. Desværre er det store, centrale torv mellem Jyllandsgade og Torvegade trist. Det nye Kanalprojekt vil medføre etagebyggeri ude af proportion og sammenhæng med den eksisterende by.

[gt]

[dt]

 

Se om bevaringsarbejdet på www.bygningskulturfredericia.dk.