Menu Luk

[3s]

Aalborg har lidt overordentlig megen skade. Store gadegennembrud har udraderet adskillige bykvarterer og indskrænket den tilbageværende middelalderbykerne.  Vesterbro har skadet den vestlige bydel, Boulevarden den centrale bydel, forbindelsen mellem de to har taget sig af den sydlige del, og i nord er kvarteret mellem Nytorv og Algade ødelagt af store butikscentre. Som følge af de store saneringer er byens domkirke kommet til at ligge i udkanten af bykernen, og kirkepladsen, Budolfi Plads, er helt belastet af en stor bankbygning. Ingen anden domkirkeplads er så hårdt medtaget. Voldsomt nybyggeri langs Limfjorden i Ved Stranden har afskåret middelalderbyen fra vandet. Derimod er C.W.Obels Plads smuk, og der er andre fine torve ved Nytorv/Østeraagade, ved Bredegade/Søndergade og  ved Nørregade/Østergravensgade.

[gt]

[dt]

[ft]

Bankbygningen på Budolfi Plads bør nedrives og erstattes med byggeri, der er i overensstemmelse med stedets ånd.

Der kunne skabes et torv (eller som tidligere en å-havn) over for Jens Bangs stenhus. Et nyt, hensynsfuldt byggeri kunne spærre for udsigten til Salling.