Saxkøbing

×Details

Saxkøbing er en pæn by. Torvet lider desværre under  utilpasset nybyggeri, mens det mindre Gaasetorv er uskadt. Jernbanestationen er erstattet af et uinteressant hus.

Gode Ting Dårlige Ting Forslag til Forbedringer
  • Facaderenovering af  Torvet 6, så bygningen kommer i harmoni med resten af Torvet.
  • Beplantning, der dækker udsynet til skolen fra kirken.