VURDERING AF BYMILJØER

Klik på kortet og bliv udfordret!

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har herved fornøjelsen at lancere hjemmesiden ’Gode byer’.

’Gode byer’ afspejler, at Landsforeningen betragter købstædernes bycentre som sårbare og truede og derfor meget væsentlige fokusområder for forskning, planlægning og bevaring. Hver især er de som udgangspunkt unikke og skabt gennem århundreders lokalt samspil mellem landskabet, økonomien, den offentlige regulering og befolkningen.

Visse byer står heldigvis med smukke bycentre, hvor både strukturen: dvs. torve og gader er velbevaret, og hvor bygningerne bærer præg af høj fortælleværdi, kvalitet, harmoni og skønhed. Mange byer er blevet maltrakteret af tidens tand. Nogle er desværre næsten ødelagte.

’Gode byer’ vurderer middelalderbyernes centre uden filter. Tommelfinger op eller ned. Formålet er at sætte fokus på bybevaringen og starte en debat om kvaliteten. Nogle bliver sikkert glade ved besøget på hjemmesiden, mange givetvis provokerede. Der er på ingen måde tale om objektive betragtninger, snarere reflekser fra besøg i de senere år. Vurderingerne er først og fremmest lavet at bestyrelsesmedlem Jep Loft, men lokalforeningerne har også været inddraget. Landsforeningen står bag hjemmesiden. Byernes centre er nemlig en mærkesag for foreningen, og hjemmesiden sætter fokus på vigtige byplanmæssige problemstillinger.

Det er Landsforeningen håb, at såvel medlemmer af foreningen som forvaltere og politikere vil klikke lidt rundt. Man vil så under søgningen erfare, at nogle byers historie m.v. er beskrevet ret nøje (fx Faaborg), mens andre er uden dette indhold (fx Odense). Variationen skyldes at medlemsforeningerne er blevet bedt om at supplere med oplysninger om byerne. Nogle har gjort det – andre ikke. Døm selv om beskrivelsen bliver bedre af mere tekst. Hvis man mener den gør, er der altid mulighed for at foreningerne kan indsende materiale til sekretariatet via e-mail.
Alle karakterer er givet af Jep Loft

Nærmere oplysninger fås hos talsmand Jep Loft, tlf.: 53 78 01 23 eller Landsforeningens formand Peter Hee, tlf.: 26 71 26 13.

Læs mere om Landsforeningen  på www.byogland.dk eller giv din mening til kende på vores Facebookside.